Tekenpraktijk Turkoois - Tekenpraktijk Turkoois
Algemene Voorwaarden Tekenpraktijk Turkoois
 
* Middels uw aanmelding en betaling geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.
 
 
Plaats van activiteiten:
1)  Tenzij anders overeengekomen, vinden de lessen en workshops plaats  in het atelier aan de 
      Passiebloem 21, 3068 AJ te Rotterdam (1e verdieping, geen lift aanwezig).
2)  Werken op een andere/uw locatie is, na overleg en wederzijdse goedkeuring, mogelijk. 
      Hieraan zijn mogelijk extra kosten verbonden.
3)  Tenzij anders aangegeven worden de cursussen en workshops op deze locatie verzorgd door 
      Laura Voogt, holistisch tekendocent.
 

Aanmelden en betalen:
1)  Indien u zich via het contactformulier of per mail aanmeldt voor een workshop/les, dan is de 
      aanmelding pas definitief na bevestiging van onze zijde én na betaling van het verschuldigde 
      bedrag (tenzij anders overeen gekomen).
2)  Betalingen dienen binnen 14 dagen na reservering of factuur plaats te vinden, onder 
      vermelding van de desbetreffende code en datum.
3)  Indien de betaling niet binnen de afgesproken termijn is gedaan, vervalt uw recht op de    
      reservering en kan uw plaats aan iemand anders gegeven worden.
4)  Betalingen bij voorkeur via bank, tenzij anders is overeengekomen.
5)  In uitzonderlijke gevallen is, na overleg, een betalingsregeling mogelijk.
6)  Indien u gebruik maakt van een kortingsactie, dit graag aangeven bij uw aanmelding.
 
 
Prijzen:
1)   De op de website vermelde prijzen zijn per persoon en inclusief BTW.
2)   De prijzen van workshops/ cursussen zijn inclusief koffie/thee, iets lekkers en materialen.
3)   De prijzen van dagworkshops zijn inclusief koffie/thee, lekkers, materialen en lunch.
4)   Voor grotere groepen en/of bedrijven wordt er na overleg een offerte met een prijsafspraak 
       gemaakt. Hierin worden tevens de omschrijving van de workshop en overige 
       werkzaamheden, de datum/tijd en locatie vermeld.
5)   De prijzen worden jaarlijks aangepast.
 
 
Rotterdampas-korting:
1)  De Rotterdampas-korting  (eenmalig 25% korting op een workshop of
      cursus) is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan anderen.
2)  De korting geldt uitsluitend voor cursussen en workshops gegeven door
      Laura Voogt, dus niet voor de  workshops in samenwerking met
      anderen.
3)  Indien u gebruik wilt maken van de Rotterdampas, dient u dit bij
      aanmelding en vóór betaling kenbaar te maken. Uw pas dient op dat 
      moment actief te zijn, anders krijgt u geen korting.
4)  Indien u echter de pas ná uw betaling aanschaft of verlengt, krijgt u geen
      restitutie.
5)  U kunt de Rotterdampas niet gebruiken in combinatie met andere   
      kortingsacties.
6)  Het pasjaar van de Rotterdampas loopt van 1 maart tot 1 maart van het
      daarop volgende jaar. U dient  zelf zorg te dragen voor tijdige verlenging van uw pas.
 
Annuleringen:
1)   Workshops en cursussen gaan door vanaf  4 personen, tenzij anders is afgesproken.
2)  Een workshop of cursus kan bij te weinig aanmeldingen geannuleerd worden.  In overleg 
      krijgt u dan uw geld terug óf  verschuift de workshop/cursus  naar een nader te bepalen 
      tijdstip.
3)  Bij ziekte van onze kant, wordt er geschikte vervanging gezocht. Indien dit niet mogelijk is, 
      wordt de workshop/les naar een andere datum verplaatst. Indien dit geen optie is voor u, 
      vindt terugbetaling van het desbetreffende (rest-)bedrag plaats.
4)  Indien u zelf een cursus of workshop annuleert,  vindt restitutie van het bedrag plaats.  
      Echter met de volgende kanttekening :
       - annuleert u 14 dagen van tevoren, krijgt u 75% van het bedrag terug
       - annuleert u 1 week van tevoren, krijgt u 50% van het bedrag terug
       - annuleert u minder dan een week van tevoren, krijgt u 25% van het bedrag terug.
 5)  Van bovenstaande kan worden afgeweken, mits dit van tevoren   
        schriftelijk is overeengekomen.
6)   Bij vroegtijdige beëindiging van een cursus door de cursist, blijft de
       betalingsplicht bestaan.
7)   In geval van (langdurige) ziekte van een cursist wordt naar een
       passende oplossing gezocht.
 
 
Omgang met elkaar:
1)   Tijdens lessen en workshops gaan we respectvol met  elkaar om, ongeacht afkomst, 
       geloofsovertuiging, sekse, geaardheid, lichamelijke beperkingen etc.
2)   We oordelen niet over andermans kunnen.
3)   Fysiek, verbaal of emotioneel geweld wordt niet getolereerd.  Indien personen zich hieraan 
       schuldig maken wordt verdere toegang tot de lessen/ workshops geweigerd. Er vindt dan
       geen restitutie van lesgeld plaats.
4)   We respecteren elkaars eigendommen en eigenen deze ons niet  toe.
5)   Deze omgangsnormen gelden voor alle leeftijden.
 
 
Zorg voor milieu en maatschappij:
1)   In het atelier wordt plastic en papier afval zoveel mogelijk gescheiden van het overige afval.
2)  De geserveerde koffie en thee is van biologische oorsprong en/of draagt het Fair Trade 
      keurmerk. Dit geldt ook voor de chocolade.
3)   Het gebruik van mobiele telefoons is beperkt toegestaan, geluid liefst uit.  Indien u 
       bereikbaar moet zijn is dat natuurlijk geen probleem. Gesprekken dienen echter niet storend 
      te zijn voor andere cursisten.
4)   Verspilling van materialen wordt zoveel mogelijk vermeden.
    
 
Aansprakelijkheid:
1)   Tekenpraktijk Turkoois is niet aansprakelijk voor schade aan uw kleding of bezittingen,
       tenzij het veroorzaakt wordt door overduidelijk nalatig gedrag van onze zijde.
2)   Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen. Zorgt u zelf dus     
       goed voor uw spullen.
3)   De cursist is persoonlijk aansprakelijk voor het toebrengen van schade of letsel aan anderen.
4)   De cursist is persoonlijk aansprakelijk voor de door hem/haar aangebrachte schade aan het 
       pand en inboedel van het atelier.

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint